ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W dniu 29 maja br. przedstawiciele SK PCK wraz z opiekunem odwiedzili Zespół Edukacyjny nr 6 w Przylepie. W ramach obchodzonego tam Tygodnia Promocji Zdrowia przeprowadziliśmy zajęcia dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W spotkaniu brali udział uczniowie 6-tych klas Gimnazjum oraz 4 i 5-tych klas szkoły podstawowej.  

Mamy nadzieje że zaczepiona wiedza przyniesie pozytywne owoce w przyszłości!

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony