ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

 

Oferta

Więcej o naszej szkole

57 lat doświadczenia w kształceniu zawodowym

Kształcimy w technikum i branżowej szkole I stopnia.

Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w technikum i branżowej szkole I stopnia jest honorowany w Unii Europejskiej.

Technikum

Nauka trwa  5 lat

- Uczniowie szkoły realizują treści ujęte w podstawie programowej kształcenia     ogólnego i zawodowego.

- Uczniowie technikum przystępują do egzaminu zawodowego. Zdający, który zdał egzamin z kwalifikacji w danym zawodzie, otrzymuje świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu wyznaczonych dla zawodu kwalifikacji uczeń otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje  zawodowe. Dyplom zawiera szczegółowy opis uzyskanych umiejętności
i kompetencji.

- Uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego.

- Praktyki zawodowe w technikum odbywają się dwa razy w ciągu cyklu kształcenia u pracodawców. Uczniowie mogą także odbywać staże zawodowe. Dodatkowo uczniowie szkolą swoje umiejętności praktyczne na warsztatach szkolnych i w pracowniach zawodowych;

- Przedmioty zawodowe prowadzone są w programach: Auto Cad, Norma Pro.

- Uczniowie są przygotowywani do egzaminu zawodowego i maturalnego na dodatkowych zajęciach lekcyjnych.

- Uczniowie uczą się języka obcego zawodowego.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcimy w imię zasady „Uczę się, pracuję u pracodawcy i zarabiam"

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata.

 • Stosujemy dualny system kształcenia (połączenie teorii i praktyki zawodowej) - uczeń przez 2 tygodnie uczy się przedmiotów teoretycznych w szkole i 2 tygodnie kształci  praktycznie pracodawcy w realnych warunkach pracy tzw. praktyczna nauka zawodu. Co najmniej 60% czasu kształcenia przeznaczone jest na kształcenie praktyczne u pracodawcy.
 • Uczniowie branżowej szkoły I stopnia są zatrudniani u pracodawców jako młodociani pracownicy (uczą się i zarabiają).
 • Posiadamy własne Centrum Kształcenia Praktycznego (warsztaty budowlane) oraz  znakomitą pracownię mechaniki samochodowej dla zawodów mechanicznych;
 • Kształcimy w najbardziej  obecnie poszukiwanych i dobrze płatnych zawodach na rynku pracy.
 • Uczniowie są przygotowywani do egzaminu zawodowego na dodatkowych zajęciach lekcyjnych.
 • Uczniowie nauczą się jak praktycznie wykonywać zawód, jak założyć własną  firmę oraz poznają  język obcy zawodowy.
 • Nasi uczniowie odbywają praktyki u liderów rynku: PBO Sp. z o.o., Lumel S.A. i w wielu renomowanych warsztatach samochodowych.
 • Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia dalszą naukę. Absolwent branżowej szkoły I stopnia może wybrać kształcenie w branżowej szkole  II stopnia, zdobyć tytuł technika oraz zdać egzamin maturalny.

 

 • 57 letnia tradycja stosowania dualnego systemu kształcenia czyli łączenia teorii zawodu i praktyki zawodowej u pracodawcy;
 • kameralne warunki kształcenia;
 • internat dla uczniów spoza Zielonej Góry;
 • realizacja  projektu  unijnego- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra”.  Dzięki udziałowi w projekcie  poprzez kursy (prawa jazdy, operatora wózka widłowego, brukarza czy koparko-ładowarki) i staże wakacyjne nasi uczniowie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
 • udział uczniów w międzynarodowych projektach eTwinning, współpraca z uczniami z europejskich szkół;
 • wysokie lokaty w konkursach zawodowych” „Magiczna Kielnia”, „Złota Kielnia”, „Poznajemy zawody":
 • zaangażowanie społeczne uczniów przejawiające się w udziale w rozmaitych wydarzeniach: akcje charytatywne PCK, akcje pomocy zwierzętom - współpraca ze schroniskiem, udział uczniów w kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Przystanki Literackie,Turnieje Scrabble oraz wiele innych inicjatyw uczących aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.
 • sale lekcyjne i pracownie zawodowe wyposażone w tablice multimedialne, komputery, telewizory, rzutniki;
 • dysponujemy znakomitą bazą sportową oraz bogato wyposażoną siłownię wewnętrzną i zewnętrzną;
 • zapraszamy na obiady w szkolnej stołówce;
 • gwarantujemy fachową pomoc pedagoga i psychologa w szkole ;
 • oferujemy opiekę pielęgniarki szkolnej i stomatologa;
 • bezpośredni dojazd do szkoły z dworca PKP i PKS

Zapraszamy do nauki w naszej szkole.

Na pytania dotyczące wyboru zawodu odpowie ci nasz doradca zawodowy Anna Wielkoszyńska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony