ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Wytyczne dla uczniów obowiązujące podczas egzaminów maturalnych i zawodowych w ZSZ PBO

HARMONOGRAM MATUR

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

Informacja o przyborach i materiałach pomocniczych

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r.

Lista jawnych zadań

Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne

O egzaminie maturalnym w formule 2023

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/o-egzaminie/

Informator o egzaminie maturalnym w formule 2023

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

Arkusze 2023

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/arkusze/2023-2/

 
O egzaminie (Matura w Formule 2015)
 
 
 
ZEBRANIA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
w ZSZ PBO w Zielonej Górze
06.09.2023 - klasy pierwsze technikum - godzina 17.00
- klasy pierwsze BSIS - godzina 18.00
27.09.2023 - klasy 2,3,5 technikum - godzina 17.00
oraz 2,3 BSIS - godzina 18.00
22.11.2023 - propozycje ocen niedostatecznych i nk klasy 5 T
20.12.2023 - wszystkie klasy - godzina 17.00
20.03.2024 - propozycje ocen niedostatecznych i nk klasy 5 T
22.05.2024 - propozycje ocen niedostatecznych T i BSIS
*Skróty:
BSIS - Branżowa Szkoła I stopnia
nk - nieklasyfikowanie
T - technikum
 
godz.17.00
 
Semestr I
 
25.10.2023
22.11.2023
20.12.2023
 
Semestr II
 
20.03.2024
24.04.2024
22.05.2024

 

2023/2024

 

 

 

Turnus I

 

Lp.

Klasa

Zawód/ profil

Wychowawca

1

1a-SP

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wielkoszyńska Anna

2

1b-SP

mechanik pojazdów samochodowych

Kokot Marek

 

3

1e-SP

wielozawodowa: mechanik pojazdów samochodowych/ ślusarz/

stolarz/ murarz-tynkarz

Szabunia Ryszard

4

2a-SP

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Waltrowska Agata

5

2c-SP

operator obrabiarek skrawających/ mechanik pojazdów

samochodowych

Szymanowska Sylwia

6

3d-SP

mechanik pojazdów samochodowych

Rzepka Adam

 

 

 

 

1

1Ta-SP

technik budownictwa

Szabunia Ryszard

2

1Tb-SP

technik ochrony środowiska

Janowska Małgorzata

3

1Tc-SP

technik handlowiec

Ścigaj Mirela

4

2Ta-SP

technik budownictwa

Majkowski Marcin

5

2Tb-SP

technik ochrony środowiska

Siuta Alicja

6

2Tc-SP

technik handlowiec

Kowalska Edyta

7

3Ta-SP

technik budownictwa

Ścigaj Mirela

8

5Ta-SP

technik budownictwa

Pawlaczyk Radosław

9

5Tb-SP

technik ochrony środowiska/ technik handlowiec

Janowska Małgorzata

 

 

Turnus II

 

1

1a-SP

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wielkoszyńska Anna

2

1c-SP

operator obrabiarek skrawających/ sprzedawca

Kuźmiak Michał

3

1d-SP

mechanik pojazdów samochodowych

Polaczek Dariusz

4

2b-SP

wielozawodowa: murarz-tynkarz/ monter sieci i inst. san./

sprzedawca/ ślusarz, dekarz/ stolarz

Szymanowska Sylwia

5

2d-SP

mechanik pojazdów samochodowych

Kokot Marek

 

6

 

3a-SP

 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

Siuta Alicja

7

3b-SP

wielozawodowa: operator obrabiarek skrawających/ kierowca

mechanik/ sprzedawca/ monter sieci i instalacji sanitarnych

Pawlaczyk Radosław

 

 

 

 

1

1Ta-SP

technik budownictwa

Szabunia Ryszard

2

1Tb-SP

technik ochrony środowiska

Janowska Małgorzata

3

1Tc-SP

technik handlowiec

Ścigaj Mirela

4

2Ta-SP

technik budownictwa

Majkowski Marcin

5

2Tb-SP

technik ochrony środowiska

Siuta Alicja

6

2Tc-SP

technik handlowiec

Kowalska Edyta

7

3Ta-SP

technik budownictwa

Ścigaj Mirela

8

5Ta-SP

technik budownictwa

Pawlaczyk Radosław

9

5Tb-SP

technik ochrony środowiska/ technik handlowiec

Janowska Małgorzata

04.09.2023 r. (poniedziałek) – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

14.09.2023r. (czwartek) - rada pedagogiczna (plan nadzoru pedagogicznego, wyniki egzaminów zewnętrznych)

10.2023 r. - rada pedagogiczna szkoleniowa BHP

14.10.2023 r. (sobota) - Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2023 r. (środa) - Uroczystość Wszystkich Świętych

11.11.2023 r. (sobota) - Narodowe Święto Niepodległości

22.12.2023r. (piątek) - rada klasyfikacyjna klas 5 TSP

23.12–31.12.23 r. – zimowa przerwa świąteczna

01.01.2024 r. (poniedziałek) – Nowy Rok

01.2024 r. - rada szkoleniowa (procedury: egzamin zawodowy)

24.01.2024 r. (środa) - rada klasyfikacyjna

12–25.02.2024 r. - ferie zimowe

28.02.2024 r. (środa) - rada podsumowująca I semestr

28.03–02.04.2024 r. (czwartek – wtorek) – wiosenna przerwa świąteczna

1–3.05.2024 r. (środa – piątek) – majówka

04.2024 r. - rada szkoleniowa (procedury maturalne)

24.04.2024 r. (środa) - rada klasyfikacyjna klas kończących technikum i SB II S

26.04.2024 r. (piątek) - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia

05.2024 r. - rada szkoleniowa

06.05-01.06.2024 r. - praktyki zawodowe 3Ta SP

07–24.05.2024 r. – egzamin maturalny

07.05.2024 r. (wtorek) – egzamin maturalny z języka polskiego (PP)

08.05.2024 r. (środa) – egzamin maturalny z matematyki (PP)

09.05.2024 r. (czwartek) – egzamin maturalny z języka angielskiego (PP)

11–16.05.2024 r. – część ustna egzaminu maturalnego

13–24.05.2024 r. – egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym 

30.05.2024 r. (czwartek) – Boże Ciało 

18.06.2024 r. (wtorek) - rada klasyfikacyjna klas promocyjnych i kończących

21.06.2024 r. – zakończenie roku szkolnego

06.2024 r. - rada podsumowująca II semestr

22.06 – 31.08.2024 r. – ferie letnieW technikum i branżowej szkole I stopnia:

1) 13 października 2023 r.     - piątek

2) 12 stycznia 2024 r.            - piątek (egzamin zawodowy)

3) 02 maja 2024 r.                 - czwartek

4) 07-08 maja 2024 r.           - wtorek, środa(egzamin maturalny)

5) 31 maja 2024 r.                  - piątek

6) 04 czerwca 2024 r.           - wtorek (egzamin zawodowy)

Numer Konta Rady Rodziców przy ZSZ PBO sp. z o.o. w Zielonej Górze

PKO BP S.A. II O Zielona Góra 15 1020 5402 0000 0602 0170 5532

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony