ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Uczniowie w roku szkolnym 2020/21 mogą ubiegać się o pomoc materialna w formie.

  1. wyprawka szkolna – wnioski składać u pedagoga do 3 września 2020

dotyczy uczniów, posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  • wnioski u pedagoga
  1. Stypendium szkolne socjalne – wnioski składać należy do 15.09.2020 - miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium do  528 zł na osobę.
  2. zasiłek - w sytuacji wystąpienia sytuacji trudnej, 2 miesiące od wystąpienia sytuacji
  • uczniowie mieszkający poza Zieloną Górą składają wnioski w swoim Urzędzie Gminy
  • uczniowie z Zielonej Góry składają wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Wnioski dla Zielonej Góry do pobrania - więcej informacji: http://www.mops.zgora.pl/PL/926/483/Pomoc_materialna_dla_uczniow_2020_2021/k/

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,

(skrzynka podawcza MOPS na parterze budynku)
Informacja telefoniczna
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Aleksandra Frąckowiak, 68 411 50 09;
Anita Banaś, 68 411 50 08.
- Sytuację materialną dokumentujemy w postaci zaświadczeń (w przypadku braku dochodu - oświadczenie).

Więcej informacji na stronie MOPS

http://www.mops.zgora.pl/PL/926/483/Pomoc_materialna_dla_uczniow_2020_2021/k/

Początek strony