ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych PBO

Działa od 1974 roku.

Zapraszamy do odwiedzania szkolnej biblioteki. Znajdziesz tu interesujące i potrzebne książki. Biblioteczny księgozbiór liczy ponad 18000 woluminów. To zarówno podręczniki jak i najnowsze bestsellery. Możesz również skorzystać z innych nośników informacji, takich jak DVD, kasety wideo, książki audio, czasopisma. Do dyspozycji użytkowników są cztery stanowiska komputerowe w czytelni. Szkoła otrzymała je w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej  - Pracownie internetowe dla szkół technicznych. Od 2011 r. czytelnia biblioteczna wyposażona jest w rzutnik multimedialny oraz odtwarzacz DVD.

Zbiory w bibliotece szkolnej zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ( UKD ) i opracowane  w programie komputerowym MOL 2000+.

Bibliotekę prowadzi (od roku szkolnego 2008/09) mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Mirosława Sobecka.

 

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony