ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Prowadzi i organizuje sprzedaż. Pracuje z ludźmi, doradza w wyborze towarów, orientuje się w potrzebach klientów.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

WYBRANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

  1. Organizowanie sprzedaży
  2. Sprzedaż towarów
  3. Znajomość zasad BHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach handlowych stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony