ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Użytkuje maszyny  i urządzenia  wykorzystywane w procesach wytwarzania odlewów oraz topienia metali.

Wybrane efekty kształcenia:

-użytkuje piece odlewnicze

-użytkuje maszyny i urządzenia do wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

przedsiębiorstwach metalurgii proszków oraz posiadających piece do wytapiania metali i urządzenia do obróbki plastycznej.

Praktyki odbywają się w firmie LUMEL.

Zobacz więcej.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony