ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Projekt SK PCK „W drogę ruszam z głową” współfinansowany ze środków WORD

Realizacja: Styczeń-czerwiec 2017r

Rozpoczynamy kolejną edycję projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

pt.: „W drogę ruszam z głową”, którego celem jest:

  1. Zmniejszenie ryzyka związanego z uczestnictwem w ruchu drogowym.
  2. Kształtowanie umiejętności percepcyjnych oraz postaw niezbędnych do bezpiecznego zachowania się pieszego w ruchu drogowym.

3.Kształtowanie umiejętności percepcyjnych oraz postaw niezbędnych do bezpiecznego zachowania się rowerzysty w ruchu drogowym.

4.Kształtowanie umiejętności percepcyjnych oraz postaw niezbędnych do bezpiecznego zachowania się kierujących i pasażerów pojazdów mechanicznych w ruchu drogowym.

  1. Kształtowanie świadomości ryzyka i konieczności przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego.
  2. Kształtowanie wrażliwości na życie i zdrowie (bezpieczeństwo) drugiego człowieka.
  3. Propagowanie i zapoznanie z nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym.

Zachęcamy wszystkich uczniów chcących działać dla dobra i bezpieczeństwo drugiego człowieka.

Osoby odpowiedzialne za realizację działań w ramach projektu:

Marta Sochacka

Iwona Bonikowska

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony