ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Uczestniczy w budowie domu od wylania ław fundamentowych aż po położenie tynków. Jeden z podstawowych zawodów budowlanych z wielowiekową tradycją. To on stawia stan surowy domu. Zawsze znajdzie pracę.

Absolwent zdobywa następujące kwalifikacje:

- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Wybrane efekty kształcenia:

- przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

- rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;

- dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

- rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;

- wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;

- wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne;

- wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych;


Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

przedsiębiorstwach budowlanych i remontowych

Nauczane przedmioty:

Materiałoznawstwo i technologia robót murarskich i tynkarskich, Rysunek zawodowy, Język obcy zawodowy w robotach murarskich i tynkarskich, Działalność gospodarcza w budownictwie, Roboty murarskie i tynkarskie – zajęcia praktyczne.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony