ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Ten zawód to „złota rączka” w budownictwie. Położy glazurę, wytapetuje mieszkanie, ułoży panele na podłodze, pomaluje ściany. Krótko mówiąc to wszechstronny fachowiec, znajdzie pracę nie tylko na budowach ale również przy każdym remoncie.

Absolwent zdobywa następujące kwalifikacje:

Montaż systemów suchej zabudowy

Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Wybrane efekty kształcenia:

- określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

- przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

- wykonuje szkice robocze;

- wyznacza miejsca montażu elementów suchej zabudowy;

- wykonuje izolacje ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;

- dobiera i przygotowuje materiały do montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;

- dobiera techniki wykonania robót malarskich;

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

przedsiębiorstwach budowlanych i remontowych.

Nauczane przedmioty:

Rozpoznawanie elementów i obiektów budowlanych, Montowanie systemów suchej zabudowy, Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich, Wykonywanie robót posadzkarskich i okładzinowych, Prowadzenie działalności gospodarczej w budownictwie.

 

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony