ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Jeden z najczęściej wybieranych zawodów, to praca Ciebie jeśli kochasz samochody, zawsze sprawdzasz co jest pod maską, no i nieobce Ci takie słowa jak tuning.

Absolwent zdobywa następujące kwalifikacje:

- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Wybrane efekty kształcenia:

- przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

- posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

- posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

- wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

- stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań

- charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;

- lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

warsztatach samochodowych, stacjach obsługi, punktach serwisowych.

Nauczane przedmioty:

Wykonywanie obróbki elementów maszyn, Diagnozowanie i naprawianie pojazdów samochodowych, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony