ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Absolwent zdobywa następujące kwalifikacje:

- wykonywanie robót dekarskich
Wybrane efekty kształcenia:

- przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

- przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

- posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania pokryć dachowych;

- montuje okna dachowe, wyłazy, świetliki i urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;

- dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania i rozbiórki obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

przedsiębiorstwach budowlanych i remontowych

Nauczane przedmioty:

Wykonywanie i remont pokryć dachowych , Wykonywanie i remont obróbek dekarskich , Wykonywanie montażu i remontu osprzętu dachowego oraz odwodnieni połaci dachowych , Przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony