ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży jest ofertą kierowaną do uczniów wszystkich szkół i obejmuje pakiet zajęć nieobowiązkowych i ponadprogramowych.

W naszej szkole realizowane są zajęcia wg harmonogramu. W ramach programu realizowane są zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych oraz szkolne koło Wolontariat. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły w terminach dostosowanych do możliwości zainteresowanych uczniów.

ZPWSE w całości finansowany jest z budżetu Miasta Zielona Góra.
W ramach tego programu w naszej szkole odbywają się następujące zajęcia:

p. Magdalena Andrzejewska – szkolne koło - Wolontariat
- wtorek godzina 15:00 – 15:45

p. Marek Babicz – budownictwo- przygotowanie do egzaminu zawodowego uczniówTechnikum Budowlanego kwalifikacje B.33
- poniedziałek godzina 14:50 – 15:50

p. Anna Piechnik - budownictwo -przygotowanie do egzaminu zawodowego uczniów Szkoły Zawodowej kwalifikacje B.6
Turnus I
- wtorek godzina 14:00 – 16:00
Turnus II
- czwartek godzina 14:00 – 16:00

 

 

Początek strony