.
.
Technik inżynierii środowiska i melioracji PDF Drukuj Email

Czy człowiek może skutecznie wpływać na swoje otoczenie, jak zapobiegać powodziom- czy tak silny żywioł jak woda da się ujarzmić? Udział w zajęciach pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na te pytania. Dowiesz się także jak robi się ujęcia wody i uzdatnia ja do picia, jak projektuje się instalacje wodno-kanalizacyjne w domu i jak ważna dla środowiska jest właściwa melioracja.

 

Absolwent zdobywa następujące kwalifikacje:

- organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

 - organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

 

Wybrane efekty kształcenia

-organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją obiektów gospodarki wodnej,

-organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem i utrzymaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

-organizowanie i prowadzenie robót regulacyjnych na małych ciekach wodnych,

-organizowanie i wykonywanie robót melioracyjnych.

Absolwenci mogą znaleźć pracę w:

       różnego rodzaju przedsiębiorstwach i firmach branżowych, biurach i pracowniach projektowych z zakresu inżynierii środowiska, przedstawicielstwach handlowych, firmach marketingowych itp. założyć własną  firmę,

Nauczane przedmioty

     obiekty budowlane w środowisku, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, technika sanitarna, melioracje wodne, język obcy zawodowy, podstawy działalności gospodarczej, pracownia inżynierii środowiska, pracownia melioracji wodnych, pracownia techniki sanitarnej, pracownia obiektów budowlanych