ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Uczniowie w roku szkolnym 2019/20 mogą ubiegać się o pomoc materialna w formie.

1. wyprawka szkolna – wnioski składać u pedagoga do 4 września 2019

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2018 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmie się uczniów:

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

2. Stypendium szkolne socjalne – wnioski składać należy do 16.09.2019

Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,

Długa 13, pok. 308, II piętro,

Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Aleksandra Frąckowiak, 68 411 50 09

3. zasiłek - w sytuacji wystąpienia sytuacji trudnej, 2 miesiące od wystąpienia sytuacji

Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,

Długa 13, pok. 308, II piętro,

Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Aleksandra Frąckowiak, 68 411 50 09

Pomoc socjalna informacje ogólne

Początek strony