ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W dniu 28 października w ramach kampanii „Badam się, mam pewność” odbyło się spotkanie z grupą dziewcząt dotyczące profilaktyki raka piersi. Celem zajęć było podniesienie świadomości wśród naszych uczennic jak ważne jest samobadanie piersi, a co za tym idzie wczesne wykrycie raka piersi. Zainteresowanych zapraszamy również na stronę: www.rakpiersi.com.pl 

Początek strony