ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Dzień tygodnia

Godzina

Nazwisko i imię

Poniedziałek

14.05 – 14.50

Wiśniewska Jolanta

Poniedziałek

7.30 – 8.00

Kalińska Ewelina

Poniedziałek

14.00 -14.45

Janowska Małgorzata

Wtorek

14.00 – 14.45  t. II zwartek                         

Piechnik Anna

Czwartek

14.05 – 14.50

Szabunia Ryszard

Środa

14.05 – 14.50 turnus I

Andrzejewska Magdalena

Piątek

14.00 – 14.45

Chumińska Małgorzata

I-szy  Wtorek miesiąca

14.00 14.45

Awińska Ewa

Wtorek

14.00 -15.00

Sobecka Mirosława

Wtorek

14.00 – 14.45

Pawlaczyk Radosław

Wtorek

7.30 – 8.00

Natkańska Elżbieta

Środa

14.00 -14.45

Siuta Alicja

Środa

14.00 – 14.45

Polaczek Dariusz

Środa

7.30 – 8.00

Kuźmiak Michał

Środa

14.00 – 14.45

Szymanowska Sylwia

Środa

14.05- 14.50

Markowska Beata

Środa

14.50 – 15.35

Uhman Krzysztof

Czwartek

14.00 -15.00

Mejza Małgorzata

Czwartek

14.05 – 14.50

Jarmolińska Anna

Czwartek

14.05 – 14.50

Rzepka Adam

Czwartek

14.00 – 14.45

Wojdarski Ludwik

Czwartek

7.30 – 8.00

Marchel Krzysztof

Poniedziałek

14.00 – 14.45

Babicz Marek

Czwartek

14.05 -14.50

Wielkoszyńska Anna

Piątek

14.05 -14.50

Krystians Grzegorz

Egzaminy ustne

j. niemiecki - 08.05..2018 o godz. 9.00

j. polski - 11.05.2018 - godz. 9.00

j. angielski 15.05.2018 - godz. 9.00

Harmonogram Egzaminów Maturalnych 2018r.

Komunikat o przyborach 2016r.

11.09.2017 – spotkanie z rodzicami klas pierwszych, czwartych technikum oraz klas pierwszych szkoły branżowej

04.10.2017 –  spotkanie z rodzicami klas drugich i trzecich technikum oraz ZSZ

22.11.2017 – zebranie z rodzicami klas IV technikum

13.12.2017 – wywiadówka – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną

28.03.2018 – wywiadówka klas maturalnych

23.05.2018 – wywiadówka miesiąc przed klasyfikacją

04.10.2017

08.11.2017

13.12.2017

07.03.2018

04.04.2018

23.05.2018

KLASA

ZAWÓD

WYCHOWAWCA

1 Ta

Technik budownictwa

Piechnik Anna

2 Ta

Technik budownictwa

Polaczek Dariusz

3 Ta

Technik budownictwa

Awińska Ewa

4 Ta

Technik budownictwa

Szabunia Ryszard

1 a

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wiśniewska Jolanta

1 b

Wielozawodowa

Markowska Beata

2 a

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wielkoszyńska Anna

2b

Wielozawodowa

Szymanowska Sylwia

3 a

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Siuta Alicja

3 b

Wielozawodowa

Rzepka Adam

Lp.

Harmonogram

Data

 1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2016 r.

 1.  

Matura próbna dla klas IV

Listopad 2016 r.

 1.  

 Próbny  egzamin zawodowy

Listopad / grudzień 2016 r.

 1.  

Koniec I semestru w klasie IV

23 grudnia 2016 r.

 1.  

Zimowa Przerwa Świąteczna

23 grudnia 2016 –01 stycznia  2017r.

 1.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Sesja styczeń - luty 2017:
- etap pisemny
- etap praktyczny „d”
- etap praktyczny

 

 

12 stycznia 2017 r.
09 stycznia 2017 r.
16 stycznia – 23 lutego 2017

 1.  

Koniec I semestru

27 stycznia 2017 r.

 1.  

Ferie zimowe

30 stycznia– 12 lutego 2017 r.

 1.  

Raport z matur próbnych oraz egzaminów zawodowych

Marzec 2017 r.

 1.  

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji zimowej

Marzec 2017 r.

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

13–18 kwietnia 2017 r.

 1.  

Praktyki zawodowe III TB

10 kwietnia  – 05 maja 2017 r.

 1.  

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych – klasa IV i III LO

28 kwietnia 2017 r.

 1.  

Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna

 

4 - 26 maja 2017 r.
4- 24 maja 2017 r.

 1.  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: ”stary egzamin”
w okresie letnim
- etap pisemny
- etap praktyczny

 

 

12 czerwca 2017 r.
13 czerwca 2017 r.

 1.  

Sesja czerwiec lipiec 2017:
- etap pisemny
- etap praktyczny „d”
- etap praktyczny

 

20 czerwca 2017 r.
26 czerwca 2017 r.
16 czerwca – 08 lipca 2017

 1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

 

 1.  

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

 

Ewa Awińska – poniedziałek 14.00 – 15.00

Magdalena Andrzejewska  piątek 14.50 – 15.35

Marek Babicz – środa  15.00 – 16.30

                    – wtorek 14.00 – 15.30

Jolanta Bałacka – piątek 14.05 – 14.50

Andrzej Bukowicz czwartek 14.00 - 14.50

Krzysztof Buszkiewicz – środa  19.00  -19.45

Małgorzata Chumińska – poniedziałek  14.50 – 15.35

Ryszard Dużyja – piątek – 15.00 – 15.45

Łukasz Frączkiewicz – wtorek 14.50 – 15.35

Alina Gajec – poniedziałek  15.00 – 15.45

Małgorzata Janowska piątek 14.00 – 14.45

Ewelina Kalińska – wtorek 7.30 – 8.00

Michał Kuźmiak – poniedziałek 14.00 14.45

Beata Markowska – środa 14.05 – 14.50

                          – czwartek – 14.00 – 15.30

Małgorzata Mejza czwartek 14.00 15.00

Krzysztof Marchel – poniedziałek – 14.00 – 14.45

Dariusz Polaczek – środa 14.50 – 15.35

Anna Piechnik – piątek 14.50 – 15.35

Adam Rzepka – czwartek 15.30 – 16.15

Alicja Siuta –  turnus I piątek 14.00– 14.45

                 – Turnus II poniedziałek 14.00 – 14.45

Mirosława Sobecka wtorek 14.00 – 15.00

Ryszard Szabunia – czwartek – 14.50 – 15.35

Sylwia Szymanowska – czwartek 15. 00 – 16.30

Krzysztof Uhman – turnus I wtorek 14.05 – 14.50

Turnus II wtorek 13.05 – 13.50

Anna Wielkoszyńska – turnus I środa 14.50 – 15.35

                              –  turnus II 14.50 – 15.35

Ludwik Wojdarski – czwartek 14.00 – 14.45

Zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 26 września 2018 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 przewiduje następujące dni wolne w technikum
i branżowej szkole I stopnia (z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej):

 1. 12 października 2018 r., piątek
 2. 02 listopada 2018 r., piątek
 3. 07 marca 2019 r., czwartek (dzień otwarty szkoły)
 4. 02 maja 2019 r., czwartek
 5. 06 maja 2019 r., poniedziałek ( pisemny egzamin maturalny – język polski)
 6. 07 maja 2019 r., wtorek (pisemny egzamin maturalny – matematyka)
 7. 18 czerwca 2019 r., wtorek (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia oraz oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej w dniach wolnych wykonują obowiązki młodocianych pracowników u pracodawców zgodnie z ich harmonogramem czasu pracy.

ZESPOŁY EGZAMINACYJNE SESJA STYCZEŃ - LUTY 2018

Część pisemna egzaminu 11 STYCZNIA 2018 CZWARTEK

Technikum

 • Kwalifikacja B.25 godz. 10.00 sala 21
 • Kwalifikacja B.26 godz. 12.00 sala 21
 • Kwalifikacja B.33 godz. 12.00 sala 21
 • Kwalifikacja B.30 godz. 14.00 sala 38
 • Kwalifikacja B.18 godz. 10.00 sala 38

ZSZ

 • Kwalifikacja B.05 godz. 10.00 sala21
 • Kwalifikacja B.06 godz. 12.00 sala 37
 • Kwalifikacja B.18 godz. 10.00 sala 38

Część praktyczna egzaminu

Technikum                                                                   

 • Kwalifikacja B.33 środa  10 stycznia 2018 godz. 13.00 sala 38
 • Kwalifikacja B.30 czwartek 18 stycznia 2018 godz. 09.00 sala 27
 • Kwalifikacja B.30 czwartek 18 stycznia 2018 godz. 15.00 sala 27
 • Kwalifikacja B.30 piątek 19 stycznia 2018 godz. 09.00 sala 27
 • Kwalifikacja R.08 środa 10 stycznia 2018 godz.13.00 sala 38  

ZSZ

 • Kwalifikacja B.05 ( CKP ul. Zimna 3)
  Środa 24 stycznia 2018 godz. 9.00                                                                           
 • Kwalifikacja B.06 ( CKP ul. Zimna 3)                                                                       
  Środa 24 stycznia 2018 godz. 15.00                                                                         
 • Kwalifikacja B.18 ( CKP ul. Zimna 3)
  Środa 24 stycznia 2018 godz. 9.00

Numer Konta Rady Rodziców przy ZSZ PBO sp. z o.o. w Zielonej Górze

PKO BP S.A. II O Zielona Góra 15 1020 5402 0000 0602 0170 5532

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny

Początek strony